105045


Product Name:105045    

Product NO:LAP-72    

浏览次数:131

OEM No. Budweg No. ABS No. Wheel Piston Dia.
42548189 42548190 343772 343773

Rear 44

 

Car brand Model Year
IVECO DAILY IV 05.06
NISSAN CABSTAR 10.06
RENAULT MASCOTT 01.99---06.04

联系我们,成为合作伙伴

寻找商业伙伴,挖掘商机,感恩我们所有的客户

感谢您在过去几年的大力支持,我们将尽最大努力保持我们的长期合作关系。