208054


Product Name:208054    

Product NO:LAP-49    

浏览次数:169

OEM No. Budweg No. ABS No. Wheel Piston Dia.
1 007 821 1 007 814 341898 341899 420231 420232 Front 48

 

Car brand Model Year
FORD COURIER 09.91---10.99
FORD FIESTA 03.89---01.02
FORD KA 09.96---11.08
MAZDA 121 03.96---04.03

联系我们,成为合作伙伴

寻找商业伙伴,挖掘商机,感恩我们所有的客户

感谢您在过去几年的大力支持,我们将尽最大努力保持我们的长期合作关系。