208044


Product Name:208044    

Product NO:LAP-48    

浏览次数:350

OEM No. Budweg No. ABS No. Wheel Piston Dia.
6 180 379 6 180 377 34948 34949 627501 627502 Front 54

 

Car brand Model Year
FORD ESCORT 07.90---09.92
FORD ORION 07.90---12.93

联系我们,成为合作伙伴

寻找商业伙伴,挖掘商机,感恩我们所有的客户

感谢您在过去几年的大力支持,我们将尽最大努力保持我们的长期合作关系。