101069


Product Name:101069    

Product NO:LAP-6    

浏览次数:150

OEM No. Budweg No. ABS No. Wheel Piston Dia.
443 615 423A 443 615 424A 341872 341873 529661 529662 Rear 38

 

Car brand Model Year
AUDI 100 08.84---06.94
AUDI 200 02.88---12.90
AUDI 80 06.86---08.91
AUDI 90 04.87---09.91
AUDI CABRIOLET 05.91---07.98
AUDI COUPE 12.84---12.96

 

联系我们,成为合作伙伴

寻找商业伙伴,挖掘商机,感恩我们所有的客户

感谢您在过去几年的大力支持,我们将尽最大努力保持我们的长期合作关系。